RENTIRANJE VOZILA - DOKUMENTA

Možete nas kontaktirati od 8-16:00 na

+381 65 3456797

jovana.paravinja@andric.rs

1. Anketni list za fizička lica
2. Opšti uslovi rentiranja
3. Izjava
4. Priznanica o položenom depozitu
5. Cenovnik naknadne štete za dodatnu amortizaciju
6. Ugovor
7. Ovlašćenje za upravljanje vozilom
8. Zapisnik o preuzimanju vozila
9. Zapisnik o vraćanju vozila