Više informacija možete pronaći na sledećem linku: www.beogradskisajamturizma.rs